Words with similar spelling to Aton

Acton, Agon, Alton, Amon, Anton, Aron, Aston, Aten, Avon, ton