Words with similar spelling to shot

hot, phot, scot, shit, shoat, shod, shoe, shog, shoo, shoot, shop, short, shout, show, shut, slot, snot, soot, sot, spot, swot