Words with similar spelling to seise

peise, seine, seism, seize, sense