Words with similar spelling to keno

kendo, kero, keto, kino, leno