Words with similar spelling to kago

ago, dago, kagu, karo, kayo, sago